Financiële cijfers door een roze bril

woensdagavond 9 november 2016Beeld_bijeenkomst_3_webtekst De financiële kant van ‘de zaak’ vinden veel ondernemers het minst sexy van het ondernemerschap. Natuurlijk weet u dat uw financiën veel kunnen vertellen over de stand van zaken en de toekomst van uw bedrijf. Dat u zich niet alleen moet blindstaren op nettowinst of -verlies; zo kijken banken anders naar uw jaarrekening dan uw boekhouder. En dat financiële kengetallen de basis vormen om goed te kunnen sturen en eruit te halen wat erin zit. Maar het is vaak lastig en saai.

Roze Bril
Juridisch en fiscaal expert Jeffrey Schuurmans laat u tijdens de bijeenkomst van Businessclub De Twijn op woensdagavond 9 november met een meer roze bril naar die cijfers kijken. Niet om de waarheid te verbloemen, maar door handvatten te geven waar u op moet letten om het leuker en inzichtelijker te maken. Jeffrey Schuurmans ligt het tipje van de sluier op hoe om te gaan met kengetallen als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Wat is het belang om goed naar kasstromen te kijken. Het doel van de bijeenkomst is dat u na deze avond beter met uw boekhouder en bankier kunt communiceren.

Gastspreker
Gastspreker Jeffrey Schuurmans is sedert 1999 werkzaam als belastingadviseur / bedrijfsadviseur. Jeffrey heeft civiel recht en fiscaal recht gestudeerd staat in het bijzonder familiebedrijven bij en fungeert vaak als sparring partner voor de ondernemer.

Prikkelt dit uw belangstelling? Schrijf dan in voor deze bijeenkomst.

Locatie: Pieter de Hooghplaats 1 in Alblasserdam
Inloop: vanaf 19:45 uur  | Start : 20:00 uur
Aanmelden: contact@bcdetwijn.nl

Thee versus Samenwerken

woensdagavond 14 september 2016

Beeld_bijeenkomst_1_webtekst

Wat heeft een Oosterse theeceremonie te maken met samenwerken?

Ervaar het tijdens onze bijeenkomst op woensdagavond 14 september 2016 in de Chocolaterie & Salon de Thé Arthur Tuytel in Papendrecht.

Met theeproever Karel Thieme stapt u in de wereld van thee en theecultuur en worden uw zintuigen geprikkeld tijdens een oosterse theeceremonie. Maar er is meer. Karel Thieme vertelt u ook over waar de verbinding ligt tussen thee en samenwerken. Want wanneer we ons collectief richten op iets wat buiten onze kennis en gezichtsveld ligt, zoals de wereld van thee & theecultuur’, baseren we onze waarneming op onze zintuigen. Bij het proeven van theesoorten is er daardoor gelijkheid, ruimte voor ieders eigen smaak en inbreng. Collectieve onwetendheid biedt een mogelijkheid tot verbinding. En: ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!’

Prikkelt dit uw belangstelling? Schrijf dan nu direct in voor deze bijeenkomst; er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Locatie: Chocolaterie & Salon de Thé Arthur Tuytel, Oude Veer 34 te Papendrecht
Inloop: vanaf 19:45 uur  |  Start: 20:00 uur
Aanmelden: businessclub@vriendenvandeloopplank.nl.

Van kansen naar oplossingen in de circulaire economie

woensdagavond 5 oktober Beeld_bijeenkomst_2_webtekst Voor bedrijven die nieuwe deuren willen openen!

Ook wel eens afgevraagd hoe uw bedrijf er over 20 jaar uitziet in een snel veranderde wereld? Hoe uw product of dienst ‘van morgen’ eruit komt te zien? Hoe u kunt inzetten op nieuwe business modellen en markten, risico’s rond grondstoffenafhankelijkheid kunt verminderen, waarde kunt creëren uit materiaalstromen en concreet invulling kunt geven aan duurzame doelstellingen?

De circulaire economie belooft dat er enorme kansen liggen voor economische groei. Steeds meer voorbeelden tonen realisatie van winst, kostenreductie én vermindering van de ecologische footprint. Afval krijgt restwaarde, ‘een tweede leven’ opent nieuwe markten, steden opereren ‘slim’ rond efficiënt materiaalgebruik, nieuwe business modellen geven een andere kijk op de product- en diensteconomie en nieuwe technologie zet productieketens op z’n kop.

Ook het kabinet is zich daar zeer van bewust en werkt aan een Nationaal Grondstoffenakkoord. Dit valt te lezen in een schrijven van de Rijksoverheid van 14 september 2016. In 2050 moet de Nederlandse economie volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Daarvoor gaan staatssecretaris Dijksma en minister Kamp snel afspraken maken met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Redenen om aan de slag te gaan met circulaire economie zijn dan ook divers: van financieel, strategisch tot aan maatschappelijk. Wat de reden ook is, hoe verzilver je die genoemde kansen?

  • Wat is ‘Circulaire Economie’?
  • Hoe kunt u als ondernemer hier voordeel uit halen?

Daar gaat deze presentatie over op woensdagavond 5 oktober bij Businessclub De Twijn in samenwerking met Cirkellab. Cirkellab stimuleert, creëert en verbindt in de transitie naar een circulaire, regionale economie. Daarvoor onderzoeken, adviseren, begeleiden en initiëren we businesscases rond grondstoffenefficiency en -hergebruik, duurzame energie én duurzame inzet van mensen.

Jeroen Put is geboren in Dordrecht en getogen in de Drechtsteden en is na een technische opleiding als bankier gepokt en gemazeld in de financiële dienstverlening in de rol van financieel sparringpartner voor ondernemers, in klein-, midden- en grootbedrijf. Inmiddels is Jeroen al enige jaren zelfstandig ondernemer; o.a. als mede-eigenaar van Cirkellab, waar hij ondernemers en overheid helpt om circulaire economie in de praktijk te brengen.

Gefascineerd door het onderwerp? Schrijf dan nu direct in voor deze bijeenkomst!

Locatie: Pieter de Hooghplaats 1 in Alblasserdam
Inloop: vanaf 19:45 uur  | Start : 20:00 uur
Aanmelden: contact@bcdetwijn.nl