Financiële cijfers door een roze bril

woensdagavond 9 november 2016Beeld_bijeenkomst_3_webtekst De financiële kant van ‘de zaak’ vinden veel ondernemers het minst sexy van het ondernemerschap. Natuurlijk weet u dat uw financiën veel kunnen vertellen over de stand van zaken en de toekomst van uw bedrijf. Dat u zich niet alleen moet blindstaren op nettowinst of -verlies; zo kijken banken anders naar uw jaarrekening dan uw boekhouder. En dat financiële kengetallen de basis vormen om goed te kunnen sturen en eruit te halen wat erin zit. Maar het is vaak lastig en saai.

Roze Bril
Juridisch en fiscaal expert Jeffrey Schuurmans laat u tijdens de bijeenkomst van Businessclub De Twijn op woensdagavond 9 november met een meer roze bril naar die cijfers kijken. Niet om de waarheid te verbloemen, maar door handvatten te geven waar u op moet letten om het leuker en inzichtelijker te maken. Jeffrey Schuurmans ligt het tipje van de sluier op hoe om te gaan met kengetallen als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Wat is het belang om goed naar kasstromen te kijken. Het doel van de bijeenkomst is dat u na deze avond beter met uw boekhouder en bankier kunt communiceren.

Gastspreker
Gastspreker Jeffrey Schuurmans is sedert 1999 werkzaam als belastingadviseur / bedrijfsadviseur. Jeffrey heeft civiel recht en fiscaal recht gestudeerd staat in het bijzonder familiebedrijven bij en fungeert vaak als sparring partner voor de ondernemer.

Prikkelt dit uw belangstelling? Schrijf dan in voor deze bijeenkomst.

Locatie: Pieter de Hooghplaats 1 in Alblasserdam
Inloop: vanaf 19:45 uur  | Start : 20:00 uur
Aanmelden: contact@bcdetwijn.nl