Van kansen naar oplossingen in de circulaire economie

woensdagavond 5 oktober Beeld_bijeenkomst_2_webtekst Voor bedrijven die nieuwe deuren willen openen!

Ook wel eens afgevraagd hoe uw bedrijf er over 20 jaar uitziet in een snel veranderde wereld? Hoe uw product of dienst ‘van morgen’ eruit komt te zien? Hoe u kunt inzetten op nieuwe business modellen en markten, risico’s rond grondstoffenafhankelijkheid kunt verminderen, waarde kunt creëren uit materiaalstromen en concreet invulling kunt geven aan duurzame doelstellingen?

De circulaire economie belooft dat er enorme kansen liggen voor economische groei. Steeds meer voorbeelden tonen realisatie van winst, kostenreductie én vermindering van de ecologische footprint. Afval krijgt restwaarde, ‘een tweede leven’ opent nieuwe markten, steden opereren ‘slim’ rond efficiënt materiaalgebruik, nieuwe business modellen geven een andere kijk op de product- en diensteconomie en nieuwe technologie zet productieketens op z’n kop.

Ook het kabinet is zich daar zeer van bewust en werkt aan een Nationaal Grondstoffenakkoord. Dit valt te lezen in een schrijven van de Rijksoverheid van 14 september 2016. In 2050 moet de Nederlandse economie volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Daarvoor gaan staatssecretaris Dijksma en minister Kamp snel afspraken maken met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Redenen om aan de slag te gaan met circulaire economie zijn dan ook divers: van financieel, strategisch tot aan maatschappelijk. Wat de reden ook is, hoe verzilver je die genoemde kansen?

  • Wat is ‘Circulaire Economie’?
  • Hoe kunt u als ondernemer hier voordeel uit halen?

Daar gaat deze presentatie over op woensdagavond 5 oktober bij Businessclub De Twijn in samenwerking met Cirkellab. Cirkellab stimuleert, creëert en verbindt in de transitie naar een circulaire, regionale economie. Daarvoor onderzoeken, adviseren, begeleiden en initiëren we businesscases rond grondstoffenefficiency en -hergebruik, duurzame energie én duurzame inzet van mensen.

Jeroen Put is geboren in Dordrecht en getogen in de Drechtsteden en is na een technische opleiding als bankier gepokt en gemazeld in de financiële dienstverlening in de rol van financieel sparringpartner voor ondernemers, in klein-, midden- en grootbedrijf. Inmiddels is Jeroen al enige jaren zelfstandig ondernemer; o.a. als mede-eigenaar van Cirkellab, waar hij ondernemers en overheid helpt om circulaire economie in de praktijk te brengen.

Gefascineerd door het onderwerp? Schrijf dan nu direct in voor deze bijeenkomst!

Locatie: Pieter de Hooghplaats 1 in Alblasserdam
Inloop: vanaf 19:45 uur  | Start : 20:00 uur
Aanmelden: contact@bcdetwijn.nl